Ceník služeb

Tlumočení

druh tlumočení cena za 1/2 dne cena za 1 den
doprovodné 1 500,- Kč 3 000,- Kč
běžná konsekutiva 1 500,- Kč 3 000,- Kč
simultánní    
soudní tlumočení 1 800,- Kč 3 500,- Kč

Překlady

Překlady osobních dokladů, úředních listin, odborných textů s odbornou terminologií, manuálů, osobní i obchodní korespondence, smluv apod. Cena zahrnuje překlad a přepis textu.

termín cena překladu cena překladu s ověřením
běžný (3 dny a více) 450,-Kč / 1 NS 500,-Kč / 1 NS
spěšně (2 dny) 500,-Kč / 1 NS 550,-Kč / 1 NS
expres (do 24 hodin) 550,-Kč / 1 NS 600,-Kč / 1 NS

Normostrana (NS) = 1 800 úhozů (např. 30 řádků po 60-ti úhozech).
Minimální rozsah účtovaného textu je 1 normostrana.

Předtiskové korektury

termín cena překladu
běžný (3 dny a více) 100,-Kč / 1 NS
spěšně (2 dny) 150,-Kč / 1 NS
expres (do 24 hodin) 200,-Kč / 1 NS